VOORWAARDEN

Bij het maken van een afspraak ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van onderstaande algemene voorwaarden en geld dit als een akkoord.

1. Er worden geen medische diagnoses gesteld door Denise Mulder. Bij twijfel kunt u eventueel worden doorverwezen naar de huisarts of specialist.

 

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het voorafgaande gesprek verstrekt, zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.

 

3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

 

4. Bij contra-indicaties (hartaandoeningen, ernstige vaataandoeningen, trombose, koorts, infectie en infectieziekten (griep, long- en keelontsteking), zwangerschap tot de 14e week, besmettelijke huidziekte, kanker, gebruik van drugs of alcohol, gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva) kan er helaas geen massage gegeven worden.

 

5. Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 

6. Denise Mulder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en of letsel, bij- of nawerkingen), al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

 

7. Denise Mulder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

8. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 

9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Voor geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

 

10. Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant te worden voldaan.

 

11. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

12. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Denise Mulder aanbiedt. Cliënten die hier wel om vragen worden verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

 

13. Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.

14. Corona protocol is te lezen via deze link.