top of page

VOORWAARDEN

Bij het maken van een afspraak ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van onderstaande algemene voorwaarden en geld dit als een akkoord.

1. Er worden geen medische diagnoses gesteld door Denise Nekhbet. Bij twijfel kunt u eventueel worden doorverwezen naar de huisarts of specialist.

 

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het voorafgaande gesprek verstrekt, zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.

 

3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

 

4. Bij contra-indicaties (hartaandoeningen, ernstige vaataandoeningen, trombose, koorts, infectie en infectieziekten (griep, long- en keelontsteking), zwangerschap tot de 14e week, besmettelijke huidziekte, kanker, gebruik van drugs of alcohol, gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva) kan er helaas geen massage gegeven worden.

 

5. Alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 

6. Denise kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten (schade en of letsel, bij- of nawerkingen), al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

 

7. Denise kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

8. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 

9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Voor geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

 

10. Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant te worden voldaan.

 

11. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

12. Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch de algemene voorwaarden. 

13. Wijzigingen met betrekking tot retraites en evenementen in verband met corona gerelateerde klachten of maatschappelijke veranderingen geven de mogelijkheid uw ticket door te verkopen aan iemand anders of wanneer de organisatie het event moet verzetten deel te nemen aan een volgend event naar keuze.

bottom of page